GEWELDIG SPEL 100% WINNEND!! Ik speel >

GEWELDIG SPEL 100% WINNEND!! Ik speel >

Privacybeleid

Ingangsdatum: 18 oktober 2020

Pinky Chips (“wij”, “ons”, “onze”) exploiteert de website https://pinkychips.com (hierna de “Dienst” genoemd).

Op deze pagina wordt ons beleid uitgelegd met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot deze gegevens.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben de termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden die beschikbaar zijn op https://pinkychips.com

Definities

 • Dienst

  Met Dienst bedoelen wij de website https://pinkychips.com die wordt geëxploiteerd door Pinky Chips

 • Persoonlijke gegevens

  Persoonlijke gegevens betekent gegevens die betrekking hebben op een levende persoon die kan worden geïdentificeerd op basis van die gegevens (of op basis van die gegevens en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

 • Gebruiksgegevens

  Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld en gegenereerd door het gebruik van de Dienst of door de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van het bekijken van een pagina).

 • Koekjes

  Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

 • Gegevensbeheerder

  Gegevensbeheerder betekent de natuurlijke of rechtspersoon (alleen, gezamenlijk of samen met andere personen) die de doeleinden en voorwaarden bepaalt waarvoor alle persoonsgegevens worden of moeten worden verwerkt.

  Voor de doeleinden van dit privacybeleid zijn wij een gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens.

 • Onderaannemers (of dienstverleners)

  De term Onderaannemer (of Dienstverlener) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die gegevens verwerkt namens de Gegevensbeheerder.

  Om uw gegevens efficiënter te kunnen verwerken, kunnen wij gebruik maken van de diensten van meerdere Dienstverleners.

 • Gegevenssubject (of gebruiker)

  Gegevenssubject betekent elke levende persoon die onze Service gebruikt en het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Gegevensverzameling en -gebruik

We verzamelen verschillende soorten gegevens voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Wanneer u onze Dienst gebruikt, kunnen wij u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren (“Persoonlijke gegevens”). Persoonlijk identificeerbare gegevens kunnen het volgende omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voor-en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Cookies en gebruiksgegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om u nieuwsbrieven, marketingcommunicatie of promoties en andere informatie te sturen die voor u interessant kan zijn. U kunt ervoor kiezen om geen mededelingen van ons te ontvangen of alleen bepaalde mededelingen te ontvangen door op de afmeldlink te klikken of door de instructies te volgen in elk van de e-mails die wij verzenden.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Dienst wordt geopend en gebruikt (“Gebruiksgegevens”). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw computer (d.w.z. IP-adres), browsertype, browserversie, pagina's van onze Dienst die u bekijkt, de datum en tijd van uw bezoek, de tijd die u op deze pagina's doorbrengt, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Locatie gegevens

We kunnen gegevens over uw geografische locatie gebruiken en opslaan als u ons daarvoor toestemming geeft (“Locatiegegevens”). Wij gebruiken deze gegevens om de functionaliteit van onze Dienst te leveren en om onze Dienst te verbeteren en te personaliseren.

Wanneer u onze Dienst gebruikt, kunt u locatiediensten op elk gewenst moment in- of uitschakelen via uw apparaatinstellingen.

Tracking- en cookiegegevens

We gebruiken cookies en andere soortgelijke trackingtechnologieën om activiteiten op onze Service te volgen, en we bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die een anonieme, unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser verzonden en op uw apparaat opgeslagen. Andere trackingtechnologieën zoals pixels, tags en scripts worden ook gebruikt om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Dienst te verbeteren en analyseren.

U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om u te waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk bepaalde elementen van onze Dienst niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die wij gebruiken:

 • Sessiecookies. We gebruiken sessiecookies om onze service te beheren.
 • Voorkeurscookies. Wij gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en uw verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies. Om veiligheidsredenen gebruiken wij beveiligingscookies.
 • Advertentiecookies. Advertentiecookies stellen ons in staat advertenties te presenteren die voor u interessant kunnen zijn en die aansluiten bij uw interesses.

Gebruik van gegevens

Pinky Chips gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze Service te verlenen en te garanderen
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Dienst
 • Om u in staat te stellen de interactieve functies van onze Dienst te gebruiken wanneer u maar wilt
 • Om klantenondersteuning te bieden
 • Om waardevolle gegevens of analyses te verzamelen waarmee we onze Service kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van onze Dienst te monitoren
 • Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en op te lossen
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die u al hebt gekocht of waarin u geïnteresseerd bent, waarvan u al op de hoogte bent gesteld, tenzij u al heeft aangegeven dat u deze niet wenst te ontvangen informatie van deze aard.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als u afkomstig bent uit de Europese Economische Ruimte (EER), hangt de wettelijke basis van Pinky Chips by Stéphanie Dellicour voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens beschreven in dit Privacybeleid af van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen .

Pinky Chips kan uw Persoonsgegevens verwerken:

 • Omdat we een contract met u moeten uitvoeren
 • Omdat jij het ons hebt toegestaan
 • Omdat wij een legitiem belang hebben bij het uitvoeren van deze verwerking en uw rechten niet zwaarder wegen dan dit legitieme belang
 • Voor betalingsverwerkingsdoeleinden
 • Om de wet te respecteren

Dataretentie

Pinky Chips bewaart uw Persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze overeenkomsten en ons beleid af te dwingen.

Pinky Chips bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid te versterken of de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of als wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.

Data overdracht

Informatie over u, inclusief uw Persoonsgegevens, kan vanuit uw regio, provincie, land of andere territoriale afdeling worden overgedragen naar – en opgeslagen op – computers die zich bevinden op een locatie waar de wetgeving inzake gegevensbescherming verschilt van die van het gebied waar u woont.

Als u zich buiten België bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat wij de gegevens, inclusief Persoonsgegevens, naar België overbrengen en daar verwerken.

Door dit privacybeleid te accepteren en vervolgens deze informatie in te dienen, stemt u in met deze overdracht.

Pinky Chips zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en dat uw Persoonsgegevens niet worden overgedragen aan enige organisatie of land, tenzij er adequate controles zijn uitgevoerd, in het bijzonder met met betrekking tot de beveiliging van uw gegevens en andere persoonsgegevens.

Data communicatie

Commerciële operatie

Als Pinky Chips betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Voordat uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander Privacybeleid, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Doorgifte van gegevens aan wetshandhavingsinstanties

Onder bepaalde omstandigheden kan Pinky Chips verplicht zijn om uw Persoonsgegevens openbaar te maken als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten

Pinky Chips kan uw Persoonsgegevens openbaar maken als zij te goeder trouw van mening is dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Voldoe aan een wettelijke verplichting
 • Bescherm en verdedig de rechten of eigendom van Pinky Chips
 • Mogelijke misstanden in verband met de Dienst voorkomen of onderzoeken
 • Zorgen voor de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek
 • Bescherm uzelf tegen burgerlijke aansprakelijkheid

Dataveiligheid

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. Houd er echter rekening mee dat geen enkele methode voor gegevensoverdracht via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare methoden te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Gegevensbeschermingsrechten die u worden verleend door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als u in de Europese Economische Ruimte (EER) woont, heeft u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. Pinky Chips is voornemens redelijke maatregelen te nemen om u de mogelijkheid te bieden uw Persoonsgegevens te corrigeren, wijzigen, verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Als u wilt weten welke Persoonsgegevens wij over u bewaren en wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden heeft u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Het recht op toegang, bijwerken of verwijderen van informatie die wij over u bewaren. Wanneer deze optie wordt aangeboden, kunt u uw Persoonsgegevens raadplegen of bijwerken, of verzoeken om verwijdering ervan in het instellingengedeelte van uw account. Als u deze handelingen niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op voor hulp.

 • Recht op rectificatie. U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.

 • Recht om bezwaar te maken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.

 • Recht op beperking U heeft het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 • Het recht op gegevensportabiliteit. U heeft het recht om een ​​kopie te ontvangen van de informatie die wij over u bewaren in een gangbaar, gestructureerd en machinaal leesbaar formaat.

 • Recht om toestemming in te trekken. Ook heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken als Pinky Chips zich op uw toestemming heeft verlaten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat wij u kunnen vragen uw identiteit te bewijzen voordat wij op dit soort verzoeken reageren.

U heeft het recht om bij een gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over onze verzameling en gebruik van uw Persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit die het dichtst bij u in de Europese Economische Ruimte (EER) ligt.

Dienstverleners

We kunnen externe bedrijven en derde partijen gebruiken om de levering van onze Service (“Serviceproviders”) te vergemakkelijken, om de Service namens ons uit te voeren, om Servicegerelateerde diensten uit te voeren of om ons te helpen bij het analyseren van hoe onze Service wordt gebruikt.

Deze derde partijen hebben uitsluitend toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en mogen deze niet openbaar maken of gebruiken voor enig ander doel.

Analyses

We kunnen externe dienstverleners gebruiken om het gebruik van onze service te monitoren en analyseren.

 • Google Analytics

  Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Dienst bij te houden en te monitoren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

  U kunt voorkomen dat uw activiteiten op de Dienst beschikbaar worden gesteld aan Google Analytics door de Google Analytics Analytics Opt-out browser add-on te installeren. Deze plug-in voorkomt dat JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

  Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u de webpagina Privacy en voorwaarden van Google bezoeken: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Advertentie

We kunnen externe dienstverleners gebruiken om u advertenties te tonen die onze service helpen ondersteunen en onderhouden.

 • Google AdSense- en DoubleClick-cookie

  Google is een externe leverancier en gebruikt cookies om advertenties op onze Service weer te geven. Het feit dat Google de DoubleClick-cookie gebruikt, stelt Google en haar partners in staat advertenties aan onze gebruikers weer te geven op basis van hun bezoek aan onze Dienst of andere websites.

  U kunt zich afmelden voor het gebruik van de DoubleClick-cookie voor op interesses gebaseerde advertenties door naar de webpagina Google Ads-instellingen te gaan: http://www.google.com/ads/preferences/

Gedragsremarketing

Pinky Chips maakt gebruik van remarketingdiensten om u advertenties weer te geven op sites van derden nadat u onze Dienst heeft bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties vorm te geven, te optimaliseren en weer te geven op basis van uw eerdere verkeer naar onze Service.

 • Google-advertenties (AdWords)

  De remarketingdienst Google Ads (AdWords) wordt geleverd door Google Inc.

  U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor Display Advertising en Google Display Network-advertenties aanpassen door naar de pagina Google Ads-instellingen te gaan: http://www.google.com/settings/ads

  Google raadt ook aan om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – in uw webbrowser te installeren. Met de Google Analytics Opt-out Browser Add-on kunnen bezoekers voorkomen dat Google Analytics hun gegevens verzamelt en gebruikt.

  Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u de webpagina Privacy en voorwaarden van Google bezoeken: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 • Facebook

  De Facebook Remarketing-dienst wordt aangeboden door Facebook Inc.

  U kunt meer leren over op interesses gebaseerde Facebook-advertenties door deze pagina te bezoeken https://www.facebook.com/help/164968693837950

  Om u af te melden voor op interesses gebaseerde Facebook-advertenties, volgt u deze instructies van Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

  Facebook volgt de zelfregulerende principes voor online gedragsreclame, opgesteld door de Digital Advertising Alliance. U kunt zich ook afmelden voor Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de Verenigde Staten http://www.aboutads.info/choices/ , de Digital Advertising Alliance of Canada in Canada http://youradchoices.ca/ of van de European Interactive Digital Advertising Alliance in Europa http://www.youronlinechoices.eu/ , of via de instellingen van uw mobiele apparaat.

  Voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook kunt u het gegevensbeleid van Facebook raadplegen: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Betalingen

Wij kunnen betaalde producten en/of diensten aanbieden als onderdeel van de Dienst. In dergelijke gevallen zullen we diensten van derden gebruiken voor de betalingsverwerking (d.w.z. betalingsverwerkingsbedrijven).

Wij zullen uw betaalkaartgegevens niet verzamelen of opslaan. Deze gegevens worden rechtstreeks doorgegeven aan externe bedrijven die betalingen verwerken. Deze bedrijven gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met hun privacybeleid. Deze betalingsverwerkingsbedrijven volgen de PCI-DSS-standaard die wordt beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten zorgen voor een veilige verwerking van betalingsinformatie.

De betalingsverwerkingsbedrijven waarmee wij samenwerken zijn:

Links naar andere sites

Onze Dienst kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde partij. We raden u ten zeerste aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid van tijd tot tijd bij te werken. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Voordat de wijziging van kracht wordt, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen per e-mail en/of door een prominente kennisgeving op onze Dienst te plaatsen en de “ingangsdatum” bovenaan dit Privacybeleid bij te werken.

Wij raden u aan dit Privacybeleid periodiek te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op

Beter dan nieuw!
100% kwaliteit geverifieerd
Gratis levering
vanaf 49€
Klantenservice
tot uw dienst
Gratis retourneren
en restitutie*

Nieuwsbrief

Meld u aan, wij geven u 10% korting op uw volgende bestelling!

Er wordt per e-mail een promotiecode naar u verzonden

Door dit formulier in te dienen, ga ik ermee akkoord dat de ingevoerde informatie zal worden gebruikt om mij op de hoogte te stellen van nieuwe producten en promoties

Veilig betalen met kaart en ecocheck

Pinky Chips is een e-shop met tweedehands kleding voor baby's en kinderen van 0 tot 16 jaar. Een kastruimte waar u gemakkelijk de mooie kleding van uw kinderen kunt kopen en verkopen. Gebruikte kleding, schoenen en kinderopvang, zorgvuldig geselecteerd om u een kwaliteitservaring te bieden.

© Copyright 2024 – Alle rechten voorbehouden

Mijn mandje
Log in

Nog geen account?

Onze site maakt gebruik van cookies om u de best mogelijke ervaring te bieden.
Begin met typen om de producten te zien die u zoekt.

Voorwaarden

1. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED

De algemene verkoopvoorwaarden voor producten, hierna “de algemene voorwaarden” genoemd, zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst bij Pinky Chips srl geregistreerd bij de ECB onder BE0797.658.714 en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op Avenue de la Reine 131, 1310 La Hulpe, hierna te noemen “de verkoper”.

Deze algemene voorwaarden vormen het contract dat de verkoper en de klant bindt. De verkoper en de klant worden hierna gezamenlijk “de partijen” genoemd.

De “klant” is iedere natuurlijke of rechtspersoon die producten bij de verkoper bestelt.

De “consument” is de klant, een natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die niet binnen het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit vallen.

Deze algemene voorwaarden zijn de enige die van toepassing zijn. Zij sluiten in ieder geval de algemene of specifieke voorwaarden van de klant uit die de verkoper niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

De algemene voorwaarden zijn te allen tijde vrij toegankelijk op de website van de verkoper: "www.pinkychips.com", zodat de klant, door bij hem een ​​bestelling te plaatsen, verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en zijn aanvaarding van de rechten en plichten met betrekking tot daaraan.

De verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op voorwaarde dat deze wijzigingen op zijn website worden vermeld. Deze wijzigingen zijn van toepassing op alle bestellingen van product(en) die vervolgens worden geplaatst.

2. AANBIEDING EN BESTELLEN

Om een ​​bestelling te plaatsen, kiest de klant de producten die hij wil bestellen door op de website van de verkoper te surfen, geeft hij de gevraagde contactgegevens op, verifieert hij de juistheid van de bestelling en betaalt hij vervolgens zijn bestelling.

Na ontvangst van de bevestiging van de betaling van de bestelling door de bankorganisatie, stuurt de verkoper de klant een samenvatting van zijn bestelling, met daarin onder meer het bestelnummer, de bestelde producten en de prijs ervan, deze algemene voorwaarden of een link ernaar, zoals evenals een indicatie van de waarschijnlijke uitvoeringstijd van de order.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van een klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, met name in het geval dat de door de klant meegedeelde gegevens kennelijk onjuist of onvolledig blijken te zijn of wanneer er een geschil bestaat met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling.

In geval van annulering van de bestelling door de klant na aanvaarding ervan door de verkoper, om welke reden dan ook, behalve in geval van overmacht, zal een bedrag gelijk aan 30% van de prijs van de bestelling van de verkoper worden verkregen en voor schade aan de klant gefactureerd.

3. PRIJS

De prijs van de producten wordt aangegeven in euro’s, inclusief alle belastingen.

Elke verhoging van de BTW (belasting over de toegevoegde waarde) of elke nieuwe belasting die tussen het moment van bestelling en levering wordt geheven, wordt automatisch aan de klant in rekening gebracht.

Eventuele bezorgkosten zijn niet bij de aangegeven prijs inbegrepen, maar worden tijdens het bestelproces afzonderlijk berekend, afhankelijk van de wijze en plaats van bezorging en het aantal bestelde producten.

4. TERMIJNEN

Tenzij schriftelijk anders bepaald en uitdrukkelijk aanvaard door de verkoper, zijn de in de bijzondere voorwaarden vermelde leveringstermijnen geen fatale termijnen. De aansprakelijkheid van de verkoper kan alleen ontstaan ​​als de vertraging aanzienlijk is en als deze aan hem te wijten is aan grove nalatigheid.

De klant kan geen beroep doen op leveringstermijnen om ontbinding van de overeenkomst te verzoeken, schadevergoeding te vorderen of enige andere vordering in te stellen, tenzij schriftelijk anders bepaald en uitdrukkelijk aanvaard door de verkoper.

In geval van een vertraging die de termijn van dertig werkdagen overschrijdt, moet de klant per aangetekende brief een ingebrekestelling sturen naar de verkoper, die dan kan profiteren van 50% van de voorgeschreven termijn om het/de bestelde product(en) te leveren.

5. EIGENDOMVOORBEHOUD

De verkoper blijft eigenaar van de bestelde producten totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Het eigendomsrecht op de producten gaat pas over op de klant na afhaling of levering van de artikelen en na volledige betaling van de bestelling. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen de exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de factuur. Zolang de verkoopprijs niet is betaald, is het de klant verboden de artikelen te verpanden, aan te bieden of op welke wijze dan ook tot zekerheid te gebruiken. Het is de klant uitdrukkelijk verboden wijzigingen aan te brengen aan deze artikelen, er onroerend goed van te maken door incorporatie of bestemming, ze te verkopen of er op welke wijze dan ook over te beschikken.

Zolang de verkoper de eigendomsrechten op de geleverde goederen heeft, overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, blijft de klant verantwoordelijk voor het in goede staat houden van deze producten. Gedurende deze periode kan uitsluitend de klant aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies of beschadiging van de producten. Indien nodig verbindt de klant zich ertoe de producten tegen elk risico te verzekeren. De klant verbindt er zich tevens toe om de producten zo op te slaan dat ze niet met andere producten kunnen worden verward en dat ze te allen tijde als eigendom van de verkoper kunnen worden herkend.

6. HERROEPINGSRECHT

Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht beschikt de consument die producten op afstand bestelt bij de verkoper over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum, voor de producten, van de dag van levering van de producten of van kennisgeving van hun beschikbaarheid op het geplande afhaalpunt, om de verkoper ervan op de hoogte te stellen dat hij afziet van de aankoop, zonder boetes en zonder opgave van redenen.

Wanneer deze termijn verstrijkt op een zaterdag, zondag of feestdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De consument kan zijn/haar wens om af te zien van de aankoop kenbaar maken door een ondubbelzinnige verklaring waarin hij/zij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen toelicht, door een e-mail te sturen naar het adres Retour@pinkychips.com

De consument dient het/de product(en) bij aankoop waarvan hij/zij afstand heeft gedaan, in perfecte staat en in de originele verpakking terug te sturen.

Alleen directe retourkosten zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de consument.

De verkoper zal het betaalde bedrag zo snel mogelijk en uiterlijk 14 dagen na ontvangst door de verkoper van de opnieuw verzonden artikelen terugbetalen.

De consument die een product opent of gebruikt voordat de herroepingstermijn is verstreken, wordt geacht afstand te hebben gedaan van zijn herroepingsrecht met betrekking tot dit product.

Evenzo zal de consument het herroepingsrecht niet kunnen uitoefenen indien hij zich in het geval van een van de andere uitzonderingen vermeld in artikel 53 van boek VI van het Wetboek Economisch Recht bevindt, in het bijzonder in het geval van de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn gemaakt of duidelijk gepersonaliseerd zijn.

7. LEVERING VAN DE BESTELLING

De door de verkoper opgegeven levertijden worden uitsluitend ter informatie verstrekt en zijn niet bindend voor de verkoper. Een vertraging in de levering van de bestelling zal dus in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, ontbinding van het contract, opschorting van de verplichtingen van de klant, of betaling van een schadevergoeding.

De bestelling wordt pas na volledige betaling aan de klant geleverd. De eigendomsoverdracht en de risicolast vinden plaats wanneer de bestelling volledig is betaald. De klant wordt er daarom op gewezen dat hij alleen de risico's draagt ​​die aan de levering verbonden zijn.

8. BESCHIKBAARHEID

De door de verkoper te koop aangeboden producten vallen binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

In geval van onbeschikbaarheid van één of meerdere product(en) na betaling van de bestelling, verbindt de verkoper zich ertoe de klant zo snel mogelijk op de hoogte te stellen en hem de keuze te geven tussen terugbetaling of een wijziging van zijn bestelling of een uitgestelde levering. aan het einde van het voorraadtekort van het (de) betreffende product(en).

9. ONTVANGST VAN DE BESTELLING EN KLACHTEN

De klant is verplicht de ogenschijnlijk goede staat en de conformiteit te controleren van de producten die hem worden geleverd of die hij afhaalt op het afhaalpunt dat is voorzien bij de producten die hij heeft besteld.

Eventuele klachten dienen schriftelijk te worden ingediend, binnen 14 dagen na levering van de bestelling of melding van beschikbaarheid op het geplande afhaalpunt. Anders kan er geen rekening mee worden gehouden en wordt de klant geacht de bestelling definitief te hebben ontvangen.

Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, heeft verkoper/dienstverlener de keuze tussen vervanging of restitutie van de prijs van de betreffende producten.

10. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De informatie, logo's, ontwerpen, merken, modellen, slogans, grafische charters, enz., toegankelijk via de website of de catalogus van de verkoper, zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht.

Tenzij vooraf uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de klant niet bevoegd om de op de website of de catalogus van de verkoper aanwezige elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, reproduceren, verhuren, lenen, verkopen, distribueren of afgeleide werken te creëren.

Tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken, omvat de overeengekomen prijs derhalve geen enkele overdracht van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten om welke reden dan ook.

11. GARANTIES

◦ Wettelijke garantie voor alle klanten

Overeenkomstig de artikelen 1641 tot 1643 van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper verplicht de producten te garanderen tegen verborgen gebreken die de producten ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor ze bestemd zijn, of die dit gebruik zodanig beperken dat de klant hij ze niet had verworven, of hij zou er slechts een lagere prijs voor hebben gegeven als hij ze had gekend.

In geval van ontdekking van een verborgen gebrek moet de klant onmiddellijk handelen, in overeenstemming met artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek, en heeft hij de keuze tussen het retourneren van het product met een verborgen gebrek in ruil voor een volledige terugbetaling, of het houdt tegen een gedeeltelijke terugbetaling.

De verkoper is niet verplicht de producten te garanderen tegen zichtbare gebreken, waarvan de klant op het moment van aankoop op de hoogte had kunnen of moeten zijn. Op dezelfde manier is de verkoper enkel verplicht de producten te garanderen tegen verborgen gebreken waarvan hij op de hoogte was op het moment van de verkoop, en waarvoor hij de klant niet heeft gewaarschuwd.

Enkel de factuur, kassabon of aankoopbon gelden als garantiebewijs voor de klant tegenover de verkoper. Deze documenten moeten door de klant worden bewaard en in hun originele versie worden gepresenteerd.

◦ Aanvullende wettelijke garantie voor klanten die consument zijn

Deze garantie geldt niet indien de storing het gevolg is van onjuist gebruik, externe oorzaken, slecht onderhoud, normale slijtage of enig gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant of de verkoper.

12. VERANTWOORDELIJKHEID

Algemeen. De klant erkent en aanvaardt dat alle verplichtingen jegens de verkoper uitsluitend voortkomen uit middelen en dat hij slechts aansprakelijk is voor zijn opzet en grove nalatigheid.

Indien de klant het bestaan ​​van een grove of opzettelijke fout van de verkoper aantoont, omvat de schade waarvoor de klant vergoeding kan vorderen enkel de materiële schade die rechtstreeks voortvloeit uit de aan de verkoper toe te schrijven fout, met uitsluiting van elke andere schade. en mag in geen geval meer bedragen dan 75% (exclusief belastingen) van het bedrag dat daadwerkelijk door de klant is betaald ter uitvoering van de bestelling.

De klant erkent eveneens dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door de geleverde producten, zoals winstderving, stijging van de algemene kosten, verlies van klanten, enz.

De verkoper is eveneens niet verantwoordelijk in geval van mededeling van onjuiste gegevens door de klant, of in geval van een bestelling op zijn naam geplaatst door een derde.

Ten slotte is het aan de klant om zich te informeren over eventuele beperkingen of douanerechten die door zijn land worden opgelegd met betrekking tot de bestelde producten. De verkoper kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden als de klant te maken krijgt met enige beperking of extra belasting die hij moet betalen als gevolg van het beleid dat zijn land terzake heeft aangenomen.

Materialen. Indien de klant aan de verkoper een procédé of materialen van een bepaalde kwaliteit, herkomst of soort oplegt, ondanks het schriftelijk en gemotiveerd voorbehoud van de verkoper, wordt deze laatste ontheven van elke aansprakelijkheid wegens gebreken voortvloeiend uit de keuze van dat proces of die materialen.

13. STIJLEN, MATEN, Snitten & STAAT

Raadpleeg de details van elk kledingstuk voor aantekeningen en opmerkingen met betrekking tot de maten, staat en mogelijke gebreken van de kleding die wij op onze site aanbieden. Gebruik deze opmerkingen als richtlijn en schatting bij aankoop, aangezien stijlen, maten, pasvormen en staat van item tot item kunnen variëren. Wij hanteren Europese maten tenzij anders aangegeven. Als u preciezere informatie nodig heeft over de maat of staat van een artikel, helpen wij u graag verder. Stuur eenvoudig uw verzoek per e-mail naar info@pinkychips.com.

14. INTERNET EN NIEUWE TECHNOLOGIEËN

De Klant erkent de beperkingen en risico's verbonden aan het gebruik van internet of enig ander middel waarmee de Website momenteel of in de toekomst beschikbaar wordt gesteld. De klant erkent tevens de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en doorgeven van informatie.

De klant aanvaardt dat de verkoper niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van de website van de verkoper (evenals eventuele applicaties) of internet, als gevolg van de bovengenoemde risico's.

De klant aanvaardt voorts dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de door de verkoper gemaakte back-ups als bewijs kunnen dienen.

15. DIVERSE BEPALINGEN

Overmacht of een toevallige gebeurtenis. De verkoper kan noch contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld in geval van tijdelijke of permanente niet-uitvoering van zijn verplichtingen wanneer deze niet-uitvoering het gevolg is van overmacht of een toevallige gebeurtenis.

De volgende gebeurtenissen worden in het bijzonder als overmacht of toevallige gebeurtenissen beschouwd: 1) het gehele of gedeeltelijke verlies of de vernietiging van het computersysteem of de database van de verkoper, wanneer een van deze gebeurtenissen redelijkerwijs niet rechtstreeks aan de verkoper kan worden toegeschreven en het niet is aangetoond dat de verkoper heeft nagelaten redelijke maatregelen te nemen om een ​​van deze gebeurtenissen, 2) aardbevingen, 3) branden, 4) overstromingen, 5) epidemieën, 6) oorlogsdaden of terrorisme, 7) al dan niet verklaarde stakingen te voorkomen, 8) uitsluitingen, 9) blokkades, 10) opstanden en rellen, 11) een stopzetting van de energievoorziening (zoals elektriciteit), 12) een storing van het internetnetwerk of gegevensopslagsysteem, 13) een storing van het telecommunicatienetwerk, 14 ) een verlies van connectiviteit met het internetnetwerk of met het telecommunicatienetwerk waarvan de verkoper afhankelijk is, 15) een feit of beslissing van een derde partij wanneer deze beslissing de goede uitvoering van dit contract beïnvloedt of 16) elke andere oorzaak buiten de redelijke controle van de verkoper.

Gebrek aan vooruitziendheid. Indien, door omstandigheden buiten de macht van de verkoper, de uitvoering van zijn verplichtingen niet kan worden voortgezet of eenvoudigweg lastiger of moeilijker wordt gemaakt, verbinden de verkoper en de klant zich ertoe om te goeder trouw en trouw te onderhandelen over een aanpassing van de contractuele voorwaarden binnen een redelijke termijn. tijd nodig om het evenwicht te herstellen. Bij ontstentenis van overeenstemming binnen een redelijke termijn kan elke partij zich beroepen op de beëindiging van de contractuele relatie die hen verenigt, zonder schadevergoeding of schadevergoeding van welke aard dan ook.

Beëindiging van het contract. In geval van insolventie van de klant of in geval van onbetaalde schulden, zelfs in het kader van eerdere overeenkomsten tussen de klant en de verkoper, heeft laatstgenoemde het recht de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten tot de volledige terugbetaling door de klant van alle onbetaalde bedragen. schuld aan de verkoper.

In geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen door de klant, kan de verkoper het contract zonder uitstel of schadevergoeding op eigen schuld van de klant beëindigen en, indien van toepassing, met alle wettelijke middelen betaling van een schadevergoeding eisen.

Onwettigheid. De eventuele onwettigheid of ongeldigheid van een artikel, paragraaf of bepaling (of een deel van een artikel, paragraaf of bepaling) kan op geen enkele wijze afbreuk doen aan de wettigheid van de overige artikelen, paragrafen of bepalingen van deze algemene voorwaarden, noch van de rest van dit artikel, paragraaf of bepaling, tenzij er duidelijk een tegengestelde bedoeling in de tekst staat.

Effecten. De titels die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld ter referentie en voor uw gemak. Ze hebben op geen enkele wijze invloed op de betekenis of reikwijdte van de bepalingen die ze aanduiden.

Geen vrijstelling. Inertie, nalatigheid of vertraging door een partij bij het uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel onder deze voorwaarden mag in geen geval worden geïnterpreteerd als een afstand doen van dat recht of rechtsmiddel.

16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTSGEBIEDEN

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

In geval van een geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van deze algemene voorwaarden, verbinden de partijen zich ertoe hun toevlucht te nemen tot bemiddeling voorafgaand aan elke andere methode van conflictoplossing.

Partijen benoemen vervolgens in onderling overleg een erkende mediator of benoemen bij deze benoeming een derde.

Zodra de bemiddelaar is aangesteld, bepalen de partijen onderling, met de hulp van de bemiddelaar, de voorwaarden voor de organisatie van de bemiddeling en de duur van het proces.

Elke partij kan de mediation op ieder moment beëindigen, onverminderd dit.

Indien de bemiddeling mislukt, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel bevoegd.

kwaliteit grafiek

Om u kwaliteitsstukken aan te kunnen bieden,
moet uw kleding voldoen aan ons kwaliteitscharter

Wij hervatten

Wij nemen niet terug

Criteria

staat

Onze adviezen

Wij rekenen op jou ♡

Als u vragen heeft over de staat of stijl van uw artikelen, neem dan gerust contact met ons op

Als we vaststellen dat het kwaliteitscharter niet wordt gerespecteerd, behouden we ons het recht voor om uw kleding niet terug te kopen. 

Voor de niet geselecteerde stukken heeft u de mogelijkheid deze aan te bieden aan een vereniging, in het bijzonder aan Home Reine Astrid ONE iets verderop in onze straat, die een vijftigtal pleegkinderen verwelkomt en een aangename leefomgeving biedt.

Prijs- en inwisselingsvoorwaarden

We hebben een prijslijst opgesteld waarmee u het aankoopbedrag van uw artikelen kunt inschatten.

De uitkoopprijzen zijn klein, maar wij doen ALLES voor u, nul mentale belasting !

Het doel is om: 

Merkcategorieën